Gedragswetenschapper

Jeugdhulp en jeugd-GGZ

Wie zijn wij

De Regionale Integrale Teams (RIT), zijn er voor een integrale aanpak voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar waarbij complexe en meervoudige problematiek speelt op kind- en/of gezinsniveau. De hulp vanuit het integrale team wordt vanuit verschillende specialismes geboden. Dit kan zowel zijn vanuit het expertise scheidingshulp, opvoedhulp, JGGZ, systeemtherapie of anderszins. Afhankelijk van wat het kind en het gezin nodig heeft, wordt de hulp op maat georganiseerd. Dat kan zowel thuis of op locatie zijn. 

In de praktijk betekent dit er bij de aanmelding altijd breed en integraal in kaart wordt gebracht wat er aan de hand is en wat de vraag is van het gezin. Van daaruit kijken we met het gezin op welke manier we de hulp het beste kunnen vormgeven.  

Vervolgens werken de betrokken disciplines en het gezin vanuit een gezamenlijk clientplan aan de vooraf gestelde doelen. Door middel van multidisciplinair overleg wordt de hulp continu in samenhang geëvalueerd en bijgesteld. 

Parlan is volop in ontwikkeling om de hulpverlening blijvend te optimaliseren. Zo zijn we bezig om de integrale hulp naar een steeds hoger plan te brengen, waarbinnen er aandacht is voor de verschillende specialismes die nodig zijn om de vaak complexe problematiek goed te kunnen behandelen. De meervoudige en complexe problematiek waar het team mee werkt, maakt dat coördinatie vanuit de inhoud van groot belang is. Hierin is behoefte aan een Gedragswetenschapper-A die samen met de afdeling en collega gedragswetenschappers deze ontwikkelingen vanuit de inhoud vormgeeft.  

Functieomschrijving

In de rol als Gedragswetenschapper bestaan je werkzaamheden uit cliëntgebonden, organisatie gebonden en professie gebonden taken. Zo kan de Gedragswetenschapper zelfstandig onderzoek en behandeling uitvoeren en treedt adviserend en coachend op richting Jeugdzorgwerkers en Gedragswetenschappers ter bevordering van het hulpverleningstraject. Je geeft inhoudelijke sturing en bewaakt als regiebehandelaar het hulpverleningsproces. Je versterkt de teams, je geeft gevraagd en ongevraagd advies en weet de kwaliteit van de begeleiding hoog te houden en te waarborgen. Onder andere door een bijdrage te leveren aan werkbegeleiding, MDO's, teamvergaderingen en deskundigheidsbevordering op diverse thema’s. 

Tevens lever je als Gedragswetenschapper, met beleidstaken, een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling op organisatie-  regio- en afdelingsniveau. Je ben onderdeel van het managementteam en verantwoordelijk voor het maken van de vertaalslag en implementatie van organisatie brede inhoudelijke ontwikkelingen, naar jouw afdeling. 

De gedragswetenschapper is met de leidinggevende gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten, het verdelen van taken, afstemming en synergie op de afdeling.

Wij vragen

Ten eerste zoeken wij een bevlogen, enthousiaste en kundige collega. Iemand met brede inhoudelijke kennis en ervaring in het begeleiden en ondersteunen van zowel kinderen & gezinnen als collega's & teams. Een professional met een relevante postacademische opleiding of in de laatste fase van opleiding hiertoe met kennis van complexe en meervoudige kind- en gezinsproblematiek. Te denken valt aan kennis van trauma, hechtingsproblematiek, complexe scheidingsproblematiek en psychiatrie. Actuele kennis van erkende interventies en behandelmethodes als van het sociaal domein en de jeugdwet zijn van belang. 

Als persoon zoeken we iemand met humor en relativeringsvermogen die kan zorgen voor een prettige sfeer op de werkvloer. Je bent toegankelijk en verbindend en vindt gelijkwaardigheid in het contact met anderen belangrijk. 

Het is van belang dat je methodiektrouw kan werken, maar ook beseft dat complexe gezinsproblematiek vraagt om out-of-the-box denken om tot creatieve oplossingen te komen. 

Herken jij je in bovenstaande beschrijving? En vind je het leuk om je steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en groei van het integrale ambulante team Alkmaar? Wacht dan niet en solliciteer op deze functie.

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Wij bieden een leuke en afwisselende baan met veel ruimte voor eigen invulling en creativiteit. Waarbij je zowel uitvoerend met cliënten kan werken als regie kan voeren over het hulpverleningsproces. Maar je ook collega's en teams kan coachen én mee denkt over beleid en methodiekontwikkeling. Lijkt zo'n afwisselende functie je wel wat? Dan is dit dé plek voor jou. 

Wij bieden een gezellige en kundige werkomgeving waar naast hard werken ook ruimte is voor een goed gesprek op zijn tijd en een grapje tussendoor. 

Verder biedt Parlan:

Wij bieden een leuke en afwisselende baan met veel ruimte voor eigen invulling en creativiteit. Waarbij je zowel uitvoerend met cliënten kan werken als regie kan voeren over het hulpverleningsproces. Maar je ook collega's en teams kan coachen én mee denkt over beleid en methodiekontwikkeling. Lijkt zo'n afwisselende functie je wel wat? Dan is dit dé plek voor jou. 

Wij bieden een gezellige en kundige werkomgeving waar naast hard werken ook ruimte is voor een goed gesprek op zijn tijd en een grapje tussendoor. 

Verder biedt Parlan:

  • Salaris conform CAO Jeugdzorg, schaal 11 of 12 ; afhankelijk van opleiding en ervaring.
  • CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%
  • Werk in een dynamische organisatie die gericht is op ontwikkeling en  professionalisering
  • Veel ontwikkelruimte 
  • Mogelijkheid om opleidingen te volgen die relevant zijn voor je professie
  • Mogelijkheden voor hybride werken

We bieden direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Startdatum in overleg

Contactpersoon

Lenny Konijn,gedragswetenschapper;

lenny.konijn@parlan.nl

0650007985

Karin de Beus, leidinggevende;

karin.de.beus@parlan.nl

0650057052

 

 

Soliciteer direct