Gedragswetenschapper, Ambulant team

Jeugdhulp en jeugd-GGZ

Het Ambulante Team West-Friesland helpt gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de 7 West-Friese gemeenten (Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Opmeer). Het betreft ambulante werkzaamheden die in een flexibele setting worden verricht; in de thuissituatie, op scholen en kinderopvang, in samenwerking en afstemming met samenwerkingspartners en/of op jeugdhulplocaties. Er is sprake van complexe gezinssituaties met veelal meervoudige problematiek, waarbij samengewerkt wordt met het gezin/systeem en het brede, sociale- en professionele netwerk. Het belang van het kind en integrale aanpak staan centraal.

Het Ambulante Team West-Friesland is volop in ontwikkeling om de kwaliteit van de ambulante begeleiding te optimaliseren. De complexe doelgroep waar het team mee werkt, maakt dat coördinatie vanuit de inhoud van groot belang is. Hierin is behoefte aan een extra gedragswetenschapper, die samen met zijn of haar collega gedragswetenschapper deze ontwikkelingen vanuit de inhoud vorm geeft.

Functie omschrijving

De Gedragswetenschapper B voert zelfstandig onderzoek uit, stelt diagnoses en treedt adviserend en coachend op richting Jeugdzorgwerkers. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van plannen van aanpak gebeurd te allen tijde in overleg met betrokkenen, waarbij de Gedragswetenschapper vanuit zijn/ haar expertise aanwezig is en adviserend en ondersteunend optreedt. De gedragswetenschapper bewaakt als regiebehandelaar het hulpverleningsproces en stemt met de betrokkenen de ingezette hulpverlening af. 
Je bent de vraagbaak voor de ambulant begeleiders, zodat zij weten dat ze bij je terecht kunnen voor advies.
Daarnaast kan de Gedragswetenschapper B verantwoordelijk zijn voor deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling. 
De gedragswetenschappers zijn samen met de leidinggevende verantwoordelijk voor de resultaten, het verdelen van taken, afstemming en synergie.

Wij vragen

  • Een enthousiaste, ervaren en vakkundige professional met relevante WO-opleiding (Orthopedagogiek of Psychologie met minimaal een diagnostiek aantekening) met minimaal 2 jaar werkervaring en kennis van het sociaal domein en de jeugdwet.
  • Je beschikt over inhoudelijke kennis van o.a. de thema’s hechting en trauma, complexe gezinssystemen, complexe scheidingsproblematiek, complexe gedragsproblemen en stoornissen, veiligheid en erkende interventies en behandelmethoden.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met complexe echtscheidingsproblematiek en de methodieken voor deze doelgroep is een pre.
  • Je beschikt over een proactieve werkhouding en je stimuleert dit ook bij de ambulant begeleiders.
  • Je bent in staat in dynamische situaties regie te voeren en je hebt een flexibele houding.
  • Je bent een zelfstandige professional die in staat is tot samenwerken met zowel kinderen, jongeren, gezinnen, jeugdzorgwerkers als andere professionals. Je beschikt over goede communicatie- coaching vaardigheden om hen te motiveren en stimuleren.

Binnen het ambulante team zijn wij op zoek naar T- shaped professionals. Een T-shaped professional is een zelfbewuste medewerker die niet alleen goed is in haar/zijn eigen vak, maar ook kennis, houding en vaardigheden heeft om samen met anderen te werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen en ouders. Te denken valt aan persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden, zoals interesse tonen in elkaars vakgebied en in ouders; innovatieve en lerende competenties zoals samen kunnen analyseren, ontwerpen en onderzoeken.

Ben jij de collega die wij zoeken? Ben je enthousiast, betrouwbaar, ondernemend, verbindend, vernieuwend en nooit uitgeleerd? Ben jij de collega die kwaliteit van de jeugdzorg prioriteit geeft en hier binnen het ambulante team West-Friesland zijn steentje aan wilt bijdragen?

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  en SKJ-registratie zijn voorwaarden voor de aanstelling.

Wij bieden

  • Bij Parlan geloven we in eigen verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Wij bieden je daartoe alle ruimte. Je krijgt een opleidingsbudget en ruimte voor initiatieven. De opleidingsmogelijkheden worden door onze medewerkers zeer hoog gewaardeerd.
  • Wij geloven in werken met passie, en dat is dan ook iets wat je dagelijks op onze werkvloer terugziet en wat ons bindt.
  • Last but not least kunnen onze medewerkers rekenen op werk wat ertoe doet, goede samenwerking in een goede sfeer, flexibele werktijden, een fietsplan, onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering en een reiskostenvergoeding.
  • Deze functie van Gedragswetenschapper B is ingeschaald in schaal 11 van de Cao Jeugdzorg 2020, minimaal € 3.240,13 en maximaal € 4.896,26 bruto per maand. Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract. Bij goed functioneren en gunstige bedrijfsomstandigheden wordt het jaarcontract aansluitend voor onbepaalde tijd verlengd.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Stéphanie Ates, gedragswetenschapper ambulante jeugdhulp West-Friesland, T. 06-15297984 en/of Esther van den Heuvel, leidinggevende regio West Friesland, T. 06-21406606
 
Er is altijd vraag naar gedragswetenschappers. Daarom blijft deze vacature actief staan. 

Soliciteer direct