Gedragswetenschapper B Daghulp West-Friesland

Jeugdhulp en jeugd-GGZ

Wie zijn wij

Daghulp West-Friesland is een afdeling waar diverse hulpverlening aan kinderen wordt geboden. Een ‘subafdeling’ van deze daghulp zit gevestigd binnen het IKEC in Hoorn.

In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp aangeboden vanaf één locatie. De kinderen die het IKEC bezoeken zijn in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en hebben extra ondersteuningsbehoeften waar (tijdelijk) niet binnen een reguliere voorziening aan voldaan kan worden. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Parlan verzorgt de inzet van de jeugdhulp binnen het IKEC. 

De medewerkers van Parlan bieden onder andere Intensieve Individuele Begeleiding binnen de onderwijsgroepen en kinderopvang en zijn onderdeel van het team. Ook is er een behandelgroep voor de jongste kinderen (2-5 jaar) en een OZA- groep (onderwijs- zorgarrangement) waar jeugdzorgwerkers en onderwijsmedewerkers samenwerken om kinderen die thuiszitten weer terug te leiden naar een onderwijssetting.

Wil jij onze collega worden en bijdragen aan voortdurend verbeteren van de jeugdhulp, lees dan snel verder want wij zoeken een gedragswetenschapper B voor de afdeling Daghulp West-Friesland. 

Functiebeschrijving

De Gedragswetenschapper B voert zelfstandig onderzoek uit en treedt adviserend en coachend op richting Jeugdzorgwerkers. De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. 

Taken: 

  • De gedragswetenschapper B geeft werkbegeleiding en casuïstiek aan de jeugdzorgwerkers werkzaam binnen het IKEC. 
  • Het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van plannen van aanpak gebeurd ten allen tijde in overleg met betrokkenen (MDO), waarbij de gedragswetenschapper vanuit zijn/ haar expertise aanwezig is en adviserend en ondersteunend optreedt.
  • Je evalueert en bewaakt het hulpverleningsproces en je zorgt voor een optimale ondersteuning om er voor te zorgen dat de doelen gezamenlijk gehaald worden.
  • De gedragswetenschapper is met de leidinggevende gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten, het verdelen van taken, afstemming en synergie op de afdeling.
  • Daarnaast kan de gedragswetenschapper verantwoordelijk zijn voor deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling.
  • Tot slot is het voor deze afdeling van belang om intensief in verbinding en afstemming te staan met het onderwijs en kinderopvang en de visie van het IKEC te omarmen en onderschrijven.

Wij vragen

  • Wij zoeken een collega met ambitie, hart voor de zaak en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Een enthousiaste en vakkundige professional met relevante Academische opleiding, kennis van het sociaal domein en de jeugdwet, hechting en trauma, complexe gezinssystemen, gedragsproblemen en stoornissen en erkende interventies en behandelmethoden.
  • Daarnaast bezit je sociale vaardigheden voor een actieve, sturende en ondersteunende rol ten opzichte van collega’s, uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en heb je affiniteit met het bieden van hulpverlening aan het jonge kind.

Wij bieden

Bij Parlan geloven we in eigen verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Wij bieden je daartoe alle ruimte. Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en ruimte voor initiatieven. De opleidingsmogelijkheden worden door onze medewerkers zeer hoog gewaardeerd.

Wij geloven in werken met passie, en dat is dan ook iets wat je dagelijks op onze werkvloer terugziet en wat ons bindt.

Last but not least kunnen onze medewerkers rekenen op een fietsplan, werk wat ertoe doet, goede samenwerking in een goede sfeer, een eindejaarsuitkering, een kerstpakket en een reiskostenvergoeding.

Deze functie is ingedeeld in schaal 11 van de Cao Jeugdzorg. 

Contactpersoon

Milou ten Velden, leidinggevende;

milou.ten.velden@parlan.nl

0611274726

Tjarde Soppe, coördinator IKEC / gedragswetenschapper;

tjarde.soppe@parlan.nl

0650431898

 

 

Soliciteer direct