Gezinshuisouder

Jeugdhulp en jeugd-GGZ

Parlan startte gezinshuizen vanuit de visie dat een kind, dat (tijdelijk) niet meer thuis kan of mag wonen, het beste in een gezinssituatie kan opgroeien. In een gezinshuis wonen jongeren die professionele begeleiding nodig hebben omdat hun problematiek complex is. 

De gezinshuisouder is een professional en in dienst van Parlan. De partner hoeft dat niet te zijn.

Functieomschrijving

 • Je woont en werkt vanuit huis. Je partner heeft zijn/haar eigen werk.
 • Je woont in een huis van Parlan, of in je eigen huis.
 • Jij biedt de jongere(n) een gezinsleven met de daarbij behorende structuur, steun en aandacht die goed is voor hun ontwikkeling.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van jongere(n) van 3-18 (21) jaar. Je volgt hun ontwikkeling, leert ze sociale vaardigheden en werkt met hen aan verbetering van hun gedrag. 
  Als het nodig is, vindt aanvullende behandeling van de jongere buitenshuis plaats

Wij vragen

Je hebt doorzettingsvermogen, weet structuur te bieden en kunt snel inspelen op crisissituaties. Het opvoeden van jongeren met complexe problematiek vraagt om een goede samenwerking met ouders, school en andere professionals rondom het kind.

Wat we daarnaast van je vragen:

 • De meeste gezinshuisouders hebben een gezonde dosis humor!
 • Ervaring met pubers is een pré. 
 • Een eigen slaapkamer voor het kind omdat we het belangrijk vinden dat een kind zich kan terugtrekken.
 • Minimaal MBO-4, zorg of hulp gerelateerd (=wettelijke eis) of HBO
 • Kennis van en inzicht in de competentie methodiek (gedragsmatig werken) en systemisch werken.
 • Een activerende interculturele en klantgerichte werkwijze.
 • Je hebt een rijbewijs en auto nodig.
 • Een gezinsonderzoek en een competentie analyse zijn onderdeel van de selectieprocedure.

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Je doet het niet alleen. De gezinshuisouders bij Parlan vormen een hechte groep. Je kunt altijd een beroep op ze doen. Daarnaast koppelen we je aan een gezinshuiswerker. De gezinshuisouders van Parlan worden ondersteund door een gedragswetenschapper en een leidinggevende.

 • De arbeidsduur is afhankelijk van het aantal kinderen dat je opvoedt. Sommige gezinshuisouders vangen 2 kinderen op, anderen e of 4.
 • Het salaris conform CAO Jeugdzorg € 2310,93 en € 3431,71 per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 8). De Cao Jeugdzorg kent naast de wettelijke vakantietoeslag een volledige, resultaatonafhankelijke 13e maand.
 • Naast je salaris ontvang je een vergoeding voor elk geplaatst kind, gebaseerd op de pleegvergoeding.
 • Je ontvangt ook een onregelmatigheidstoeslag en een toeslag van 25% (compensatie vakantieuren en dergelijke).
 • Wij bieden je een aangepaste arbeidsvoorwaarden regeling.
 • Een laptop en telefoon.
 • Een goede en aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Jouw partner, die geen ervaring in de zorg hoeft te hebben, ontvangt een vrijwilligersvergoeding van €1500 (netto) per jaar.

Je kunt ook franchise gezinshuisouder worden. Dan ben je niet in dienst van Parlan maar werk je wel met ons samen. Kijk maar eens bij www.gezinshuis.com

Meer informatie

Je kunt bellen met leidinggevende Willem Vernooijs. Hij vertelt je graag meer over het runnen van een gezinshuis en wat daarbij komt kijken: M. willem.vernooijs@parlan.nl, M. 06-15947428.

Soliciteer direct