Leidinggevende pleegzorg

Jeugdhulp en jeugd-GGZ

Wie zijn wij

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en opdrachtgever aan zorgaanbieders zoals Parlan Jeugdhulp. De evaluatie van de jeugdwet laat zien dat de transformatie nog moet plaats vinden. 

Parlan is op diverse wijzen bezig in samenwerking met anderen vorm te geven aan de transformatie. Bijvoorbeeld door de samenwerking met kinderopvang, scholen, wijkteams, JGGZ, volwassenzorg, maar ook door een integrale werkwijze vorm te geven. We zijn op zoek naar een leidinggevende die denkt en handelt vanuit een integrale visie in het belang van het kind en dit samen met verschillende (interne en externe) expertises vorm geeft. Zoals dat gaat in een transformatieproces is niet meteen alles helder en duidelijk.

Alles verandert, is in beweging, we leren met elkaar en het is nooit af. We zoeken iemand die ‘over zijn schaduw kan springen’ en ‘op schuivende panelen kan lopen’ en het een uitdaging vindt om samen met anderen de jeugdhulp te verbeteren in het belang van kind en toekomst. 

Voor de afdeling pleegzorg zoeken we een stevige leidinggevende die de teams in de Kop (Schagen en Den Helder) en West-Friesland onder zijn/haar hoede heeft. Samen met een collega leidinggevende en een team gedragsdeskundigen ondersteun je de ambulant werkers in de teams. Je bent ook het aanspreekpunt voor de regio’s als het om pleegzorg gaat.

Daarnaast gaan we binnen de afdelingen pleegzorg en gezinshuizen intensiever samenwerken. Deze ontwikkelopgave heeft allerlei facetten: inhoudelijk, kwaliteitsverbetering als ook sturing. Jijzelf en de collega leidinggevenden geven gezamenlijk deze opgave vorm.

Een mooie kans voor degenen, die zich verder willen ontwikkelen in hun leidinggevende capaciteiten. Je doet kennis en ervaringen op als leidinggevende in alle facetten van het leidinggeven!

Functieomschrijving

De leidinggevende heeft een integrale verantwoordelijkheid, binnen de door de Directeur gestelde kaders, voor de prestaties en is aanspreekbaar op resultaat (contractueel vastgelegde afspraken met opdrachtgevers, financieel, personele inzet en uitvoering van jeugdhulp), waarbij het uitgangspunt is om de teams zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken vanuit kaders en met ruime bevoegdheid, verantwoordelijkheid en professionele autonomie. 

De leidinggevende heeft als voornaamste taak er te zijn voor medewerkers, te ondersteunen in het vergroten van de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van de zich ontwikkelende jeugdhulp. De leidinggevende speelt in op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de jeugdhulp en de mogelijkheden daarvan voor Parlan. Dit doet de leidinggevende is nauwe samenspraak met en als sparringpartner van de andere leidinggevende en van de gedragswetenschappers.

Wij vragen

Relevante HBO opleiding (een managementopleiding is een pré).

Een enthousiaste leidinggevende, kennis van het sociaal domein en de jeugdwet. Een leidinggevende, die er niet van schrikt om de dienstverlening aan te passen om zo nog beter de transformatie doelen te behalen, zoals o.a. versterken ambulante ondersteuning en voorkomen en verkorten uithuisplaatsingen en samen opvoeden in het gewone leven. Financiën en budgetbeheer vind je daar logisch bijpassen. Een leidinggevende die beschikt over goede communicatieve vaardigheden, die de schakel is tussen directie en de werkvloer. Een gedreven persoon, die in staat is om juist te prioriteren in het dynamische kader waarbinnen wordt gewerkt. Daarnaast ben je innovatief en veranderingsgericht.

Herken jij je in het leidinggeven vanuit de bedoeling, enthousiast, betrouwbaar, ondernemend, verbindend en met lef proactief, (on)gevraagd opkomen voor de belangen van het kind, de jongere en het gezin?         

Bereidheid tot het volgen van managementopleiding, indien deze niet aanwezig is.

Wij bieden

  •  werk in een dynamische organisatie en omgeving die gericht is op ontwikkeling en  professionalisering
  •  salaris conform CAO Jeugdzorg 2019-2020 schaal 11, bij een 36-urige werkweek
  •  de CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%. Inschaling is afhankelijk van ervaring;

Aanstelling voor de periode van een jaar met verlenging als uitgangspunt, startdatum z.s.m.

Contactpersoon

Voor vragen kan je contact opnemen met de directeur Elsbeth Koek, directeur pleegzorg  

0615316098   elsbeth.koek@parlan.nl 

Soliciteer direct