Leidinggevende voor de locaties KWV Arkplein, Nollen/Titanialaan en Klipper.

Jeugdhulp en jeugd-GGZ

Korte omschrijving afdeling

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en opdrachtgever aan zorgaanbieders zoals Parlan Jeugdhulp. De evaluatie van de jeugdwet laat zien dat de transformatie nog moet plaats vinden. 

Parlan is op diverse wijzen bezig in samenwerking met anderen vorm te geven aan de transformatie. Bijvoorbeeld door de samenwerking met kinderopvang, scholen, wijkteams, JGGZ, volwassenzorg, maar ook door een integrale werkwijze vorm te geven. We zijn op zoek naar een leidinggevende die denkt en handelt vanuit een integrale visie in het belang van het kind en dit samen met verschillende (interne en externe) expertises vorm geeft. Zoals dat gaat in een transformatieproces is niet meteen alles helder en duidelijk.

Alles verandert, is in beweging, we leren met elkaar en het is nooit af. We zoeken iemand die ‘over zijn schaduw kan springen’ en ‘op schuivende panelen kan lopen’ en het een uitdaging vindt om samen met anderen de jeugdhulp te verbeteren in het belang van kind en toekomst. 

Voor de kleinschalige woonvoorzieningen in regio Alkmaar zijn wij op zoek naar een leidinggevende die zich aan onderstaande principes kan conformeren en dit gezamenlijk met een nieuw op te bouwen team en een Gedragswetenschapper wilt vormgeven:

  • Voor elk kind een thuis ook als dat in een gezin niet lukt
  • Juist ook als het ingewikkeld is volhouden 
  • Kleinschalig wonen omdat we weten dat grote groepen niet goed zijn voor kinderen
  • Nieuw aanbod- we willen het anders willen doen dan we gewend waren
  • Veel aandacht nodig voor ontwikkelen reflectie en intervisie momenten

Een mooie kans voor degenen, die zich verder willen ontwikkelen in hun leidinggevende capaciteiten. Je doet kennis en ervaringen op als leidinggevende in alle facetten van het leidinggeven!

Korte omschrijving van de functie

De leidinggevende heeft een integrale verantwoordelijkheid, binnen de door de Directeur gestelde kaders, voor de prestaties en is aanspreekbaar op resultaat (contractueel vastgelegde afspraken.

Met opdrachtgevers, financieel, personele inzet en uitvoering van jeugdhulp), waarbij het uitgangspunt is om de teams zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken vanuit kaders en met ruime bevoegdheid, verantwoordelijkheid en professionele autonomie. 

De leidinggevende heeft als voornaamste taak te ondersteunen in het vergroten van de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van de zich ontwikkelende jeugdhulp. De leidinggevende speelt in op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de jeugdhulp en de gevolgen, mogelijkheden en kansen daarvan voor Parlan. Dit doet de leidinggevende is nauwe samenspraak met en als sparringpartner van de gedragswetenschapper van de KWV.

Wij vragen

Een enthousiaste leidinggevende, kennis van het sociaal domein en de jeugdwet. Een leidinggevende, die er niet van schrikt om de dienstverlening aan te passen om zo nog beter de transformatie doelen te behalen, zoals o.a. versterken ambulante ondersteuning en voorkomen en verkorten uithuisplaatsingen en samen opvoeden in het gewone leven. Financiën en budgetbeheer vind je daar logisch bijpassen. Een leidinggevende die beschikt over goede communicatieve vaardigheden, die de schakel is tussen directie en de werkvloer. Een gedreven persoon, die in staat is om juist te prioriteren in het dynamische kader waarbinnen wordt gewerkt. Daarnaast ben je innovatief en veranderingsgericht.

Herken jij je in het leidinggeven vanuit de bedoeling, enthousiast, betrouwbaar, ondernemend, verbindend en met lef proactief, (on)gevraagd opkomen voor de belangen van het kind, de jongere en het gezin?         

Bereidheid tot het volgen van managementopleiding, indien deze niet aanwezig is.

Wij bieden

  •  werk in een dynamische organisatie en omgeving die gericht is op ontwikkeling en  professionalisering;
  •  salaris conform CAO Jeugdzorg 2019-2020 schaal 11, bij een 36-urige werkweek.
  •  de CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%.   Inschaling is afhankelijk van ervaring;

Bijzonderheden

Aanstelling voor de periode van een jaar met verlenging als uitgangspunt, startdatum z.s.m.

De functie is beschikbaar voor 1 leidinggevende voor 32 tot 36 uur of voor 2 leidinggevenden voor elk 16 tot 20 uur. Geïnteresseerden kunnen hun voorkeur aangeven.

Contactpersonen

Voor vragen kan je contact opnemen met de directeur Parlan,

Vita Cossé, T:0615259824  M:vitacosse@parlan.nl  óf

Elsbeth Koek, directeur Regio Kop NH  T:0615316098 M:elsbeth.koek@parlan.nl

Soliciteer direct